servis: 732 389 654

Autorizovaný servis Peugeot

Autorizovaný servis Peugeot

Jediný autorizovaný servis vozů Peugeot v Jindřichově Hradci

Servisní prohlídky

Pravidelné prohlídky

 • Výměna motorového oleje + olejového filtru
 • Čtení paměti závad
 • Doplnění provozních kapalin (kromě paliva)
 • Komplexní kontrola vozidla
 • Zkušební jízda

Obsah a frekvence prohlídek závisí na:

 • Počtu ujetých kilometrů
 • Stáří vozu
 • Typu motoru
 • Stylu vašeho řízení (viz příručka, kde jsou definovány ztížené podmínky používání).

Roční prohlídky

Peugeot vám nabízí provedení každoroční rychlé a kompletní prohlídky, abyste mohli jezdit v klidu a předešli nečekaným výdajům. Během této prohlídky se prověřuje 20 bodů, aby bylo možno odhalit všechny překážky. Provádí se rovněž čtení paměti závad.

Jako bonus vám Peugeot nabízí:

 • Doplnění motorového oleje (až do množství 1 l)
 • Doplnění kapaliny do ostřikovačů (až do množství 3 l)

Předběžná technická kontrola

 • Speciální prohlídka vozu s cílem připravit vozidlo na povinnou technickou prohlídku
 • Podrobná zprávu o výsledku kontroly
 • Bezplatný rozpočet na opravy, které je doporučeno provést pro úspěšné absolvování povinné technické prohlídky
 • Přistavení vozu k technické prohlídce
 • Garanci proplacení nákladů spojených s nařízenou opakovanou prohlídkou, pokud by vozidlo přes provedení doporučených oprav v servisu Peugeot neprošlo technickou prohlídkou